Stichting Sloep

Stichting Sloep

HET BEGIN

We schrijven 1991.

In Loosdrecht wordt veel geklaagd over het gebrek aan evenementen en sfeer. Aan de bar volgden ‘de verhalen over vroeger’ elkaar in rap tempo op. Was het nu echt zoveel beter in de zestiger jaren bij ‘van Dijk’ of in de tachtiger jaren bij ‘Sesto Senso’?

Feit is wel dat er in 1991 maar weinig vertier meer was op en aan de dijk, ja dat klopte.

Getriggerd door deze verhalen werd aanvankelijk binnen de ‘VVV- het Loosdrechts Plassengebied’ gepoogd om het Loosdrecht Festival en andere evenementen van de grond te tillen. Inderdaad kwam het Loosdrecht festival weer –voor korte tijd- tot leven en werden de eerste braderieën op de Oud-Loosdrechtse dijk georganiseerd. De ondernemers moesten wel wennen aan zo’n evenement.

Met de in het eerste jaar ingekochte plastic glazen hadden we wel zes jaar plezier! En dan was daar nog een reuze berg meloenen voor de eetkraampjes op de dijk………. “Heb jarenlang geen meloen meer kunnen zien”, verzuchtte een horecaondernemer.
Maar, naast enthousiasme moest er ook meer structuur en coördinatie komen.

Vier vrienden (Patricia Scherpel, Henk van ter Meij, Monique van Hooft en Peter Op de Beek) staken de koppen bij elkaar en kwamen op het idee de evenementen in een stichting onder te brengen.

Op 14 december 1995 werd de oprichtingsvergadering gehouden en al snel werd een structuur gevonden waarbinnen evenementen levensvatbaar zouden kunnen worden voor langere termijn. Het idee werd bevestigd in een notariële akte die op 21 december 1995, bij notaris Goldhoorn te Loenen, werd bekrachtigd met hun handtekeningen. Deze notariële akte maakte de geboorte wereldkundig van de stichting SLOEP.

WAAR STAAT STICHTING S.L.O.E.P. VOOR?

Het is de afkorting van Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers in Evenementen en Promotie.

Van het begin af aan was het duidelijk dat ondernemend Loosdrecht de financiële kar moest trekken. Vrijwilligers wilden wel plannen maken, ideeën ontwikkelen en organiseren, maar dan wel met de ondersteuning van het bedrijfsleven.

Het Loosdrechts bedrijfsleven heeft zich niet onbetuigd gelaten. Van een magere ondersteuning in 1991 (ja, bijna ƒ 1.500,- op jaarbasis) zijn we inmiddels gegroeid naar een organisatie die professioneel genoemd mag worden.
Een goed functionerend bestuur bepaalt beleid en uitgangspunten voor festiviteiten;
Ruim 200 vrijwilligers zetten hun schouders onder de uitvoering van de evenementen;
Ruim 300 bedrijven werken op enigerlei wijze mee aan de activiteiten van SLOEP!
En dat binnen een gemeenschap van een kleine 8.000 Loosdrechters…..prachtig toch?!
Of, zoals burgemeester Don Bijl in 2007 verwoordde: “In elk Loosdrechts gezin zit wel een SLOEPer in!”


DOEL

Door Loosdrechters voor Loosdrechters en recreanten.

Beoogde uitstraling: positief imago geven aan "LOOSDRECHT: genot voor wonen en recreëren"

Werkdoelen:

 • Belangenbehartiging voor haar donateurs m.b.t. evenementen;
 • Het bevorderen van activiteiten binnen het grondgebied van Loosdrecht in zijn algemeenheid;
 • Het bevorderen van activiteiten ten behoeve van de toeristen, de recreanten uit de regio én de bewoners van Loosdrecht.

Om die doelen te behalen wordt een intensieve samenwerking nagestreefd met:

 • Gemeente Wijdemeren
 • Het Plassenschap Utrecht
 • De VVV – Hollands Midden
 • De Loosdrechtse ondernemerskring
 • Het Loosdrechts Ondernemers Collectief
 • Eenieder die initiatieven neemt m.b.t. Recreatie en/of Toerisme, zoals watersportverenigingen en watersportscholen, jachthaven en accessoirehandel, horecabedrijven en rondvaartbedrijven.

BESTUURSVORM

Bestuur:

Voorzitter: Wim Bekenkamp 
Secretaris: Tjamke Kieft 
Penningmeester: Jan Vis 

Lid: Monique van Hooft 
Lid: Wim (Wolf) Wolfswinkel 
Lid: Marieke de Wit
Lid: Sabine Hendriks
Lid: Wout van der Linden

 


WAT HEBBEN WE ZOAL GEDAAN (periode 1991 – 2008)

 • 3 maal een zeskamp;
 • 23e Loosdrecht 24-uurszeilrally (geheel voorbereid, echter niet uitgevoerd door gebrek aan deelnemers);
 • vaarpuzzeltocht: Varen met en voor een doel! i.s.m. NEBAS;
 • I.s.m. Connexxion een auto-wegbrengservice "S.AT.H."- Team (= Save At Home);
 • 35 zomeravondmarkten waarvan minimaal 4x een thema-avond;
 • (zoals: country-fair/watersport/visserij kunst en nijverheid etc.);
 • per 21 augustus 2004 het 4e Zomeravondfestival Oud-Loosdrecht;
 • vuurwerk / lasershow;
 • Feestweek rondom Koninginnedag (vanaf 1998), met onder andere;
  • 4-mei herdenkingen;
  • 5-mei vieringen;
  • de SLOEP-autorally
  • (vracht)autotrekken
  • tractorringsteken
  • diverse paardenevenementen
  • Korenfestival Wijdemeren;
  • spellencircuit
  • polstokverspringen
  • Ronde van Loosdrecht (een Loosdrechts evenement sinds 1959)
 • zaalvoetbaltoernooi;
 • Straatvoetbaltoernooi i.s.m. S.V. Loosdrecht;
 • zeildag Loosdrechtse kinderen; ( de 5e Zeilvossenjacht in 2003!);
 • 9 x de SLOEPentocht;
 • Ontwikkelen DVD, Loosdrecht vrij (1940 – 2005);
 • Vuntus in Lichterlaaie;
 • Kunstronde i.s.m. VVV;(is inmiddels een zelfstandig evenement geworden);
 • Ondersteuning vriendenkring van de SZL (TV aan bed aktie);
 • Jeugdwatersportdag;
 • Jumelage met het Franse: Ile de noir Moustier;
 • Professionaliseren van de Evenementenkalender;
 • Kinderfestival;
 • POP-concert; (Panda-pop);
 • Kerst 2001 (met koren en orkest, 241 uitvoerenden);
 • JAZZ on the DIKES 2x in de Swingboei;
 • de 10 daagse Muziekestafette;
 • Banieren langs de Oud-Loosdrechtsedijk;(gerealiseerd per 7-8-2004!).
 • Welkom-borden

Bereikbaarheid van de stichting SLOEP:

Adres:
Stichting SLOEP
Postbus 8
1230 AA Loosdrecht

Secretariaat:
Schouw 24
1231 SH Loosdrecht
Telefoon: 06-25232854

E-mail: info@stichtingsloep.nl

Rekeningnummer: Rabobank: NL92RABO030.46.43.777

Nummer Kvk Gooi- en Eemland: 41265053