SLOEPVaarrally

Beste vaarrally deelnemers

Op zondag 10 juli 2022 kunt u deelnemen aan de allereerste SLOEP-Vaarrally.
De alom bekende SloepEnTocht is definitief komen te vervallen. De redenen heeft u kunnen lezen op onze site en in de media.
Wij betreuren ten zeerste dat dit evenement aan zijn eigen succes ten onder is gegaan maar…….

We zijn aan de slag met een alternatief, in de vorm van een SLOEP-vaarrally op en rond de Loosdrechtse plassen. In verband met de veel te korte voorbereidingstijd dit jaar in de vorm van een TRY-OUT. Waarbij de rally en route centraal staan. Mocht deze try-out een goed alternatief blijken dan kijken wij voor volgend jaar naar de mogelijkheden om de rally uit te breiden bijvoorbeeld met extra activiteiten. Wel zal er na afloop van de rally een gepaste afsluiting plaatsvinden !!

Dertig boten kunnen aan deze try-out deelnemen. Inschrijving € 30,- per boot.
Het aantal opvarenden mag maximaal 6 personen per sloep//boot zijn. Commercieel georganiseerde deelname is niet toegestaan.

Inschrijving voor deze SLOEP-vaarrally begint op 21 juni om 10.00 uur via het formulier dat dan hieronder en in een SLOEP Nieuwsbericht (via de home page van deze site) gepubliceerd zal gaan worden. Wees op tijd vol is vol!!

Wanneer de inschrijving vol is staat dit op de website, daarna is het nog wel mogelijk om op de reservelijst geplaatst te worden. De termijn om in te schrijven sluit op 28 juni.

Update: de inschrijving is reeds gesloten.


Inschrijven:

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Lees de tekst bovenaan het inschrijfformulier goed door.


 

De vaarrallycrews zijn op zondag 10 juli tussen 13.00 en 13.30 uur van harte welkom in de Porseleinhaven en dienen zich te melden bij de SLOEP-tent. De start, per boot, vindt direct na de uitreiking van het routeboek plaats.

Aan de hand van opdrachten tijdens de vaar-rally wordt aan het einde bepaald welke bemanning de opdrachten het beste heeft uitgevoerd, en vindt er een prijsuitreiking plaats. Let wel het is geen snelheidswedstrijd.

De finish vindt ook plaats in de porseleinhaven en sluit uiterlijk om 17.00 uur. Kort daarna vindt de prijsuitreiking plaats.

De volledige einduitslag zal ook gepubliceerd worden op onze SLOEP site.

Wat u nodig heeft: een vrolijk humeur, een goed stel hersens, een kiene navigator en passagiers die goed opletten, alsmede passende kleding en proviand. Denkt u ook aan pen, loep, markeerstift, plakband…, want je weet maar nooit!

 


Info over afgelasten SLOEPenTOCHT 


De SLOEPenTOCHT was een groot feest op het water. De spraakverwarring is dat het een "sloepentocht" zou zijn. Dat is het niet. SLOEP staat uiteraard voor "stichting SLOEP". Dus SLOEP en TOCHT. Vanwege de route die gevaren wordt, waar je ook onder lage bruggen doormoet maakt de tocht alleen geschikt voor kleinere boten zonder (vaste) mast... en dat zijn vaak natuurlijk wel sloepen. 

De route ging altijd via de Loosdrechtse Plassen, de Drecht Mijndense sluis, De Vecht, sluis het Hemeltje, het Hilversumskanaal, de Raaisluis, 's Gravelandsevaart, de Drecht en dan weer naar de Loosdrechtse Plassen.....en omgekeerd. Dit laatste wordt gedaan om de drukte bij de sluizen optimaal aan te kunnen.

Helaas…..hebben wij moeten besluiten met ingang van 2022 deze activiteit te beëindigen.

Met ontzettend veel spijt hebben we moeten vaststellen dat dit evenement aan zijn eigen succes ten onder is gegaan!!

De enorme toeloop van deelnemers maakt het niet langer beheersbaar. Zeker ook omdat verschillende deelnemers in gedrag, overlast, het extreem afwijken van de (bescheiden) regeltjes en vertoon van verschillende vormen van agressie en bedreigingen niet langer in de hand zijn te houden en daarmee onverantwoordelijke situaties zijn ontstaan.

Hiernaast is het aantal betalende deelnemers enorm terug gelopen waardoor dit ook financieel niet langer haalbaar is.

Kortom met spijt in ons hart en helaas de goede en echte liefhebbers moeten nu onder de slechten lijden en zijn uiteindelijk de dupe.

Een uniek evenement hebben we dus moeten beëindigen, maar……we zijn op dit moment aan de slag met de opzet van een alternatief in de vorm van een rally op het Loosdrechtse water waaraan alleen in georganiseerde vorm met inschrijving kan worden deelgenomen.

U gaat daar ongetwijfeld meer over lezen!!