Stichting Sloep

Lidmaatschap SLOEP Riemen

 Loosdrecht, mei 2023

Beste SLOEP-Riemen,

Het nieuwe SLOEP-riem seizoen is inmiddels gestart.

Voor alle duidelijkheid zo’n seizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Voor nu dus tot eind maart 2024.

Ik wil jullie namens alle geledingen van de stichting SLOEP hartstikke bedanken voor jullie bijdragen in het afgelopen jaar.

Uiteraard nodig ik jullie uit dit voort te zetten.

Natuurlijk  is ook een ieder vrij zijn lidmaatschap te beëindigen.

 Zoals aangekondigd was konden jullie in de feestweek een klein presentje in ontvangst nemen onder het genot van een hapje en drankje.
Bent u later lid geworden of was u in de feestweek verhinderd kunt u  dit presentje nog afhalen tijdens onze jaarmarkt op 30 augustus a.s.
Hiernaast voor degenen die, het inmiddels meer dan bekende, lidmaatschap bewijs nog niet hebben ontvangen kunnen dan ook dit SLOEP-riemspeldje afhalen en op een mooie plek bevestigen!!

 Het overzicht van de leden (en lidnrs) van de Sloep-Riemen treffen jullie hierbij aan.

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:

  • Nog niet betaald voor het afgelopen jaar 2022: graag de bijdrage van 50,= overmaken op rekeningnummer NL92RABO 0304 6437 77 tnv de Stichting SLOEP onder vermelding van SLOEP-Riemen 2022 met uw naam en lidnummer(s). Uw lidnummer(s) treft u in het bijgevoegde overzicht aan.
  • Voor 2023 graag op diezelfde rekening de 50,= euro overmaken met opnieuw uw naam en lidnummer(s)
  • Als u betaalt voor meerdere Riemen wilt u dan ook hun lidnummers bij de overschrijving vermelden.
  • Wilt u opzeggen of heeft u nog vragen stuur mij dan een berichtje (wim@stichtingsloep.nl)
  • NIEUWE leden aanmelden via onderstaand formulier:

Met vriendelijk SLOEP groet,

Wim Bekenkamp
Voorzitter 

SLOEP RIEMEN, de club van 100

aanmeldformulier

Sponsors Stichting SLOEP. Kijk ook op de "Sponsors" pagina. Daar zijn de logo's gelinkt naar de websites van de sponsors.

Stichting SLOEP, Loosdrecht heeft heel veel mogelijkheden. Wist u, dat SLOEP ongeveer 200 vaste vrijwilligers heeft?

Contact