Corona en de S.L.O.E.P feestactiviteiten

Ook voor de feestweek zoals die van 26 april tot en met 5 mei in Loosdrecht op de rol staat zijn de huidige coronaontwikkelingen inmiddels een belangrijk aandachtspunt. 
De voorbereidingen vanuit de Stichting S.L.O.E.P zijn al vanaf het begin van het jaar in volle gang.
Een grote groep vrijwilligers is met veel energie, inzet en enthousiasme aan de slag om de overvolle dag- en avondprogramma’s sluitend te krijgen.
Iedereen in Loosdrecht en omgeving staat in de startblokken en zeker ook nog met extra aandacht voor de 75 jaar bevrijdingsactiviteiten.

Maar een onvoorziene en serieuze bedreiging is om de hoek komen kijken. 
Iets waar ons bestuur niet aan voorbij gaat en zo snel als mogelijk op in wil spelen.
Samen met een aantal andere betrokkenen bij de feestweek heeft reeds overleg plaatsgevonden om na te gaan in hoeverre we nu al in kunnen spelen op de ontwikkelingen.
Er wordt ons gevraagd een paar weken vooruit te kijken, maar dit is nog niet echt realistisch.

Daarom hebben we voorlopig het volgende besloten.
Tot het einde van deze maand wordt over het al dan niet gedeeltelijk afblazen van de feestweek nog geen definitief besluit genomen.
Voor het vervolg zijn voor ons de adviezen en besluiten, nu en in de aankomende periode, van de overheden en RIVM leidend. 
De diverse externe organisaties, bedrijven en instellingen die ons faciliteren, goederen,diensten en producten leveren of op een andere wijze bij de feestweekopzet worden ingeschakeld, worden in de aankomende periode geïnformeerd en nagegaan hoe de verschillende scenario’s kunnen worden opgevangen. 
Hiernaast zal onderzocht worden of na de zomer een alternatief kan worden gevonden voor een fors aantal activiteiten die nu rond Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn gepland.

Wij hopen dat dit alles tot een goede, verantwoorde en gezonde besluitvorming leidt, waarover wij u uiteraard tijdig zullen informeren.
Heeft u op dit moment vragen, suggesties of ideeën laat het ons weten via info@stichtingsloep.nl

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht