Huis- en terreinregels

Welkom op het feestterrein van de Stichting SLOEP!!

Welkom op het feestterrein van de Stichting SLOEP!!

Op dit terrein geldt voor de bezoekers een aantal huisregels . Wij vragen jullie je hieraan te  houden zodat we samen een fijne en verantwoorde feestweek beleven.

 • Op het Feestterrein is het kunnen tonen van een tastbare (geen kopie) legitimatie verplicht.
 • Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van SLOEP medewerkers op te volgen.
 • Gebruik en/of in bezit zijn van alcohol en tabak zijn verboden voor bezoekers onder de 18 jaar.
 • Verstrekken van alcohol en tabak aan bezoekers onder de 18 jaar door personen van 18 jaar of ouder is niet toegestaan.
 • Bezit of gebruik van sterke drank is voor niemand toegestaan.
 • Gebruikte plastic bekers deponeren in de oranje containers ( geen ander afval!!)
 • Wapens en daarop lijkende attributen en zaken die direct gevaar kunnen opleveren, alsmede discriminerende kleding en/of uitingen mogen niet aanwezig zijn.
 • Drugs of hallucinerende middelen mogen niet aanwezig zijn op het terrein.
 • Op feestavonden kunnen tassen en kleding worden gecontroleerd op attributen en consumpties die niet zijn toegestaan. In deze gevallen wordt toegang ontzegd en direct de politie ingeschakeld.
 • Roken is in de tent en andere overdekte ruimten verboden. Peuken d. in de daarvoor bestemde tonnen deponeren.
 • Dronkenschap, betrokkenheid bij ongeregeldheden en beledigend of agressief uitlaten tegen SLOEP medewerkers of bezoekers dan wel  hanteren van geweld betekent verwijdering van ons feestterrein en zo mogelijk inschakeling van de politie.
 • Gebruik maken van toiletgelegenheden is verplicht dus niet urineren elders op het terrein.
 • Honden mogen aangelijnd op het feestterrein aanwezig zijn behoudens tijdens de feestavonden. Ontlasting van de honden dient direct door de eigenaar te worden verwijderd.
 • Het uitdelen van samples of flyers is zonder goedkeuring van de organisatie niet toegestaan.

Tot slot:

 • Op het terrein worden door de fotografen van SLOEP sfeer- en nieuwsfoto’s gemaakt.

Met uw aanwezigheid  op ons terrein geeft u aan hiertegen geen bezwaar te hebben.

 • Het bestuur van SLOEP, de eigenaar van deze locatie en de personen die op dit terrein voor SLOEP aan de slag zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schades die bezoekers van dit feestterrein onverhoeds ondervinden.

Gaat u naar huis; houd het netjes en rustig voor de buurt en omgeving!!

 

Sponsors Stichting SLOEP. Kijk ook op de "Sponsors" pagina. Daar zijn de logo's gelinkt naar de websites van de sponsors.

Stichting SLOEP, Loosdrecht heeft heel veel mogelijkheden. Wist u, dat SLOEP ongeveer 200 vaste vrijwilligers heeft?

Contact