Dodenherdenking 4 mei

Dodenherdenking met Nieuw Leven
4 mei --- 19.30 tot 20.30 uur

Geef je ook door dat we elkaar verwachten om 19.45 uur bij het monument tegenover het politiebureau?

We staan stil, we staan stil bij………,

We zijn stil en worden muzikaal begeleid door Muziekvereniging Nieuw-Leven

TWEE MINUTEN STILTE

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Met de stiltespots wordt het publiek herinnerd aan deze twee minuten stilte. Zeer veel organisaties, branches en bedrijven respecteren deze twee minuten stilte. Zij maken herdenken voor het publiek mogelijk. Omdat zij dat belangrijk vinden.

Wie herdenken wij?

Op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale Herdenking verschillende groepen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

De basis voor de herdenking op 4 mei vormen de Nederlandse slachtoffers van deze wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. Zowel in Europa als in Zuidoost-Azië zijn velen omgekomen omdat zij in verzet kwamen of als gevolg van oorlogsgeweld of uitputting. De meeste slachtoffers vielen echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen waren Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden. Sinds 1961 herdenken we ook de Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van overheidswege uitgezonden waren in het buitenland. Zij zijn slachtoffer geworden tijdens een conflict of oorlogsgeweld waarbij de Staat der Nederlanden betrokken was.  

In het memorandum voor de herdenking is vastgelegd wie we precies herdenken op 4 mei: 

"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties."

Vlagprotocol

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen.

Gedicht:

Op een woensdag, 23 februari 1944,
keek Anne Frank uit haar raam in het achterhuis
‘naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom
aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden,
naar de meeuwen en de andere vogels
die in hun scheervlucht wel van zilver leken.’ (*)

Dat alles ontroerde haar zo,
dat ze niet meer kon spreken.
Ze heeft het zwijgend opgeschreven.

Die goede, ouwe boom,
die alles zag en altijd heeft gezwegen,
hij heeft het 66 jaar na Anne opgegeven.
Hij brak. Te zwaar, verzwakt.
Geen bijl, geen vuur, geen zaag.
Hij sloeg zijn eigen laatste uur.
Hij viel heel netjes om.
Voorzichtig, traag.
Beschaafd.
Alles verstomt.

F. Starik, 5 mei 2014

(*) citaat uit het dagboek van Anne Frank